Elektriciteitskeuring - keuring stookolietanks - gaskeuring

Andere Keuringen

Naast het EPC kan u bij EPCerta ook beroep doen voor diverse andere keuringen

De keuringen voor gas, elektriciteit en stookolietanks worden uitgevoerd door een partner keuringsorganisme Aceg

 

Elektriciteitskeuring

Er zijn diverse redenen om de elektrische installatie te laten keuren. Enerzijds is een keuring verplicht bij een nieuwe installatie op het net, maar ook wanneer er belangrijke wijzigingen (of uitbreidingen) plaatsvinden aan de elektrische installatie. Bij verkoop van uw woning moet er een keuringsattest aanwezig zijn.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen met een elektrische installatie, of delen van de elektrische installatie, ouder dan 1 oktober 1981 en nieuwere woningen of installaties.

Woningen of appartementen ouder dan 1/10/1981

Bij verkoop van de woning is men verplicht de elektrische installatie, of de oude delen ervan, te laten keuren. Deze oudere installaties voldoen niet meer aan de huidige vereisten en kunnen in sommige gevallen een onzichtbaar gevaar inhouden voor de gebruikers. Indien de elektrische installatie door de koper conform het AREI-reglement zal worden gerenoveerd onmiddellijk na de aankoop, dan vervalt de verplichting om een elektrische keuring bij verkoop uit te laten voeren.

Woningen of appartementen jonger dan 1/10/1981

Vanaf 1 oktober 1981 zijn alle Belgische woningen gebouwd conform de AREI-regelgeving en bezitten dus het verplichte keuringsattest en de elektrische schema's. AREI, de Algemene Regelgeving betreffende de Elektrische Installaties, beschrijft de minimumeisen waaraan een installatie moet voldoen om als veilig te worden beschouwd. Indien de woongebouwen jonger dan 1981 niet (meer) over een geldig attest beschikken, laat men best de installatie opnieuw controleren op conformiteit. De verkoop kan doorgaan zonder attest, maar de notaris zal steeds een geldig attest vragen aan de verkoper om latere discussies en mogelijks rechtzaken en/of schadeclaims te vermijden in geval van brand of ongelukken zoals elektrocutie die te wijten zijn aan de elektrische installatie.

Documenten nodig bij keuring

Indien er een situatieplan en een eendraadsschema aanwezig is, overhandigt men deze best aan de keurder. Installaties, of delen ervan, jonger dan 1 oktober 1981 moeten vergezeld zijn van de elektrische schema’s om een positief verslag te kunnen opleveren. Bij installaties, of delen ervan, ouder dan 1 oktober 1981 moeten er vereenvoudigde schema's worden voorzien. In de praktijk zal nagenoeg de keurder ter plaatse een vereenvoudigd situatieplan opmaken. In tegenstelling tot het vereenvoudigd situatieplan mag een erkend keurder zelf geen eendraads- en situatieschema volgens de regels van het AREI opmaken.

De verkoop van uw woning of appartement kan steeds doorgaan, ongeacht of het verslag conform of niet-conform is.

elektriciteitskeuring

 

Keuring stookoliereservoirs boven- en ondergronds

Tot een inhoud van 5000 liter is een keuring verplicht voor de indienststelling van een ondergrondse of een bovengrondse stookolietank. Ook is een vijfjaarlijkse periodieke keuring verplicht voor een ondergrondse stookolietank.

Er wordt een visuele controle van de stookolietank uitgevoerd, met inbegrip van de overvulbeveiliging, het lekdetectiesysteem, de inkuiping en eventueel de kathodische bescherming. Naast de dichtheidsbeproeving controleren we ook op eventuele verontreiniging buiten de tank.

Na de controle en de goedkeuring ontvangt u een attest en een zogenaamd groen plaatje (of groene dop), dat we ter hoogte van de vulopening van de tank aanbrengen. Dankzij die markering mogen stookolieleveranciers brandstof leveren.

Bij een negatief besluit is het noodzakelijk dat u de vastgestelde inbreuken zo snel mogelijk verhelpt en vervolgens een nieuwe controle aanvraagt.

Bij verkoop van een woning waarvaan de stookolietank niet meer in gebruik is, is een attest van buitengebruikstelling verplicht.